HomePurchaseOnline TourPoker Tourney How To GuideFeedbackAbout

New release!!! Version 5.0 is now available with many new features: points formulas, hand timer, tournament reminders, bounty wizard, and much more!

Click here for all new features...

Customer Room
League Home Pages
Web Results Posting
Upgrade to 5.0
Upgrade to Deluxe
SupportImprove your game with Poker Odds & Stats Tools

Learn more about...
Affiliate/Reseller Program
Advertising at this site


Tournament Results

Return to League Home Page

Tournament NameSpring WSOP Tournament
Date4/1/2006
# of Players119

Tournament Results
PlayerPlacePayoutPointsKillsEliminated By
A. Olmos14,239.3800NA
J. Dugan21,450.3100NA
J. Zamarelli31,115.6300NA
D. Sicilia4836.7200NA
D. Gregg5725.1600NA
D. Reichenbach6669.3800NA
F. Carli7613.5900NA
B. Maxon8557.8100NA
J. Quigley9502.0300NA
L. Boyle10446.2500NA
E. Landis110.0000NA
G. McQuaid120.0000NA
M. Roberts130.0000NA
G. Locker140.0000NA
D. Hoover150.0000NA
G. Beitzel160.0000NA
D. Gallo170.0000NA
J. Contini180.0000NA
C. Dickey190.0000NA
S. Martin200.0000NA
J. Alexander210.0000NA
D. Roscoe220.0000NA
B. Fry230.0000NA
R. Ruzek240.0000NA
D. Lendon250.0000NA
M. Striker260.0000NA
M. Lang270.0000NA
N. Provost280.0000NA
J. Beard290.0000NA
D. Wutrick300.0000NA
M. Maxon310.0000NA
K. Barrett320.0000NA
J. Brothers330.0000NA
S. Morsey340.0000NA
B. Hall350.0000NA
M. Kinch360.0000NA
J. Stewart370.0000NA
J. Barrett380.0000NA
C. Levingston390.0000NA
B. Haas400.0000NA
R. Barrett410.0000NA
J. Fragasse420.0000NA
R. Allison430.0000NA
D. Stout440.0000NA
J. Heilman450.0000NA
G. Starkey460.0000NA
R. Brown470.0000NA
D. Walker480.0000NA
B. Holmes490.0000NA
D. Picciano500.0000NA
J. Curatolu510.0000NA
N. Handy520.0000NA
M. McKenzie530.0000NA
C. Leshner540.0000NA
B. Drake550.0000NA
L. Aurin560.0000NA
J. Hershberger570.0000NA
D. DiGiorgio580.0000NA
B. Bloom590.0000NA
S. Higgans600.0000NA
J. Martinez610.0000NA
E. Noche620.0000NA
B. Hughes630.0000NA
R. Blake640.0000NA
E. Daughty650.0000NA
J. Weiss660.0000NA
E. Kilgore670.0000NA
D. Fadorsen680.0000NA
K. Bennett690.0000NA
R. Green700.0000NA
S. Anderson710.0000NA
T. Denny720.0000NA
T. Fadorsen730.0000NA
R. Trivoli740.0000NA
B. Kelley750.0000NA
J. Sweeney760.0000NA
D. Troyer770.0000NA
J. Cernik780.0000NA
A. Khanna790.0000NA
R. Dinger800.0000NA
J. Johnson810.0000NA
P. Hammonds820.0000NA
R. Weeks830.0000NA
J. Walker840.0000NA
M. Kyle850.0000NA
W. Stewart860.0000NA
R. Christmas870.0000NA
L. Reichenbach880.0000NA
J. Finch890.0000NA
C. Phillips900.0000NA
E. Deel910.0000NA
M. Waller920.0000NA
P. Raga930.0000NA
B. Wagner940.0000NA
T. Ferris950.0000NA
K. Devore960.0000NA
J. Pandrea Sr.970.0000NA
G. Erb980.0000NA
C. Peters990.0000NA
A. Page1000.0000NA
R. Beachy1010.0000NA
C. Safron1020.0000NA
K. Fuller1030.0000NA
W. Kelley1040.0000NA
G. Shidaker1050.0000NA
A. Dover1060.0000NA
J. Parks1070.0000NA
K. Fox1080.0000NA
B.Martinez1090.0000NA
J. Pandrea1100.0000NA
R. Newhouse1110.0000NA
J. Samson1120.0000NA
F. Alexander1130.0000NA
P. Householder1140.0000NA
J. Stephens1150.0000NA
B. Greene1160.0000NA
D. Sweeney1170.0000NA
G. Deramo1180.0000NA
T. Gramp1190.0000NA